Neurotoxicita po antineoplastickej liečbe.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 092

Autoři: prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.

Hematopoetické rastové faktory a transplantácia kmeňových buniek znížili dopad hematologickej toxicity ako hlavného limitujúceho faktora pri väčšine cytostatík. Tieto pokroky dovolili na jednej strane podávať vyššie dávky cytostatík, na strane druhej však viedli k vynoreniu nehematologickej toxicity. Významné miesto majú neurologické komplikácie, včítane závažnej toxicity periférneho nervového systému.

CNS toxicita nie je bežná, pretože len málo agens riadne prechádza cez hemoencefalickú bariéru. Preto CNS toxicita prichádza do úvahy ak sa bariéra obíde (podávanie liekov do cerebrospinálneho liquoru), alebo sa prekoná vysokými systémovými dávkami, resp. intraarteriálnou aplikáciou...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008