NEUROTOXICKÉ VLIVY ONKOLOGICKÉ TERAPIE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 311

Autoři: MUDr. Marek Baláž

Rozvoj terapeutických postupů v onkologii, který vede k prodloužení života pacientů s nádorovými onemocněními, vede ke stoupajícímu výskytu neurologických komplikací onkologické terapie. Pravděpodobně nejznámějšími komplikacemi chemoterapie je polyneuropatie. Popsány jsou také četné komplikace postihující centrální nervový systém, včetně rizika rozvoje tak závažného akutního stavu, jakým je cévní mozková příhoda. Toxicita chemoterapie závisí u mnoha látek od způsobu podání, kumulativní dávky a může mít podobu přechodné, akutně vzniklé léze nervového systému, nebo naopak chronického poškození. Kromě očekávaných toxických vlivů se mohou objevovat i idiosynkratické reakce. V přehledové přednášce jsou zmíněny neurotoxické následky chemoterapie, ale i radioterapie a nových, cílených terapií.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014