NEW BIOCHEMICAL MARKERS AND ASSESSMENT OF CARDIOTOXICITY DURING HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION IN ACUTE LEUKEMIA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 19. Acute myeloid leukemia - clinical

Číslo abstraktu: 1118

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007