Nežádoucí účinky hormonální léčby? Jak jim předcházet

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 042

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková

Zhoubné nádory prostaty a prsu patří mezi hormonálně dependentní nádory. Endokrinní manipulace představuje pro některá stadia onemocnění vhodnou, pro další dokonce jedinou možnost léčby. Standardem léčby metastatického onemocnění zhoubným nádorem prostaty je hormonální léčba.

Přestože se ve srovnání s cytotoxickou nebo cílenou léčbou jeví prakticky bez nežádoucích účinků, bývá spojena s vedlejšími vlivy navozenými nedostatkem mužského pohlavního hormonu – testosteronu. Časné nežádoucí účinky, tedy kastrační syndrom, se rozvíjejí promptně po zahájení oblační terapie. Kastrační syndrom je spojen se:

  •         ztrátou libida a sexuálního zájmu, erectilní dysfunkcí a impotencí
  •         únavou
  •         návaly horka
  •         snížením intelektuální kapacity, emoční labilitou, depresí
  •         poklese svalového tonu
  •         snížením psychické aktivity a celkové vitality.

Dlouhodobá endokrinní léčba zhoubného nádoru prostaty je spojena s úbytkem svalové hmoty a rozvojem sarkopenického typu obezity s důsledky pro kardiovaskulární toxicitu a úbytkem kostní hmoty, rozvojem osteoporózy a rizikem zlomenin.

Racionální doporučení zaměřená na dietní opatření a vhodnou fyzickou aktivitu a jejich pochopení a přijmutí pacientem jsou zásadní v rámci prevence nežádoucích účinků hormonální léčby.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014