NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY HORMONÁLNÍ LÉČBY KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 314

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

Zhoubné nádory prostaty a prsu patří mezi hormonálně dependentní nádory. Ovlivnění hormonálních hladin představuje pro některá stadia onemocnění vhodnou, pro další dokonce jedinou možnost léčby. Pro metastatická stadia karcinomu prostaty je hormonální léčba standardem, a to jak u hormonálně dependentních, tak i kastračně refrakterních forem onemocnění. Ve srovnání s cytotoxickou nebo cílenou léčbou se jeví hormonální manipulace prakticky bez nežádoucích účinků. Léčba karcinomu prostaty bývá spojena s vedlejšími vlivy navozenými nedostatkem mužského pohlavního hormonu – testosteronu. Časné nežádoucí účinky, tedy kastrační syndrom, se rozvíjejí promptně po zahájení ablační terapie. Kastrační syndrom je spojen se ztrátou libida a sexuálního zájmu, erektilní dysfunkcí a impotencí, s únavou, návaly horka, snížením intelektuální kapacity, emoční labilitou, depresí, poklesem svalového tonu, úbytkem aktivní svalové hmoty, snížením psychické aktivity a celkové vitality. Dlouhodobá endokrinní léčba zhoubného nádoru prostaty je spojena s úbytkem svalové hmoty a rozvojem sarkopenického typu obezity s důsledky pro kardiovaskulární toxicitu a úbytkem kostní hmoty, rozvojem osteoporózy a rizikem zlomenin. Racionální doporučení zaměřená na dietní opatření a vhodnou fyzickou aktivitu a jejich pochopení a přijmutí pacientem jsou zásadní v rámci prevence nežádoucích účinků hormonální léčby. Zapojení se a přijetí režimových a stravovacích aktivit v mnoha případech vede ke změně životního stylu celé rodiny. Spolupráce s rodinou má zásadní vliv na preventivní opatření i pochopení smyslu vlastní léčby.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014