NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY KOMBINOVANÉ CHEMOTERAPEUTICKÉ A BIOLOGICKÉ LÉČBY BEVACIZUMAB + PACLITAXEL U GENERALIZOVANÉHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 142

Autoři: MUDr. Ivana Bustová

Od 8/ 2013 bylo léčeno na ONO v Českých Budějovicích 7 pacientek kombinovanou protinádorovou léčbou ve složení paclitaxel 80 mg/ m2 weekly + bevacizumab 10 mg/ kg. Vedle efektivity a toxicity léčby jsou běžnou součástí sledování nežádoucí účinky. Ty často vedou k předčasnému ukončení i úspěšné léčby. V našem malém souboru byly sledovány nehematologické vedlejší účinky, které překvapivě vedly ke snížení kvality života pacientek, a na základě jejich progrese bylo pacientkami požadováno léčbu ukončit. Jde o abscesy pod nehtovými lůžky, které významně omezily kvalitu života pacientky. Součástí posteru bude obrazová dokumentace.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014