Nežádoucí účinky léčby u nonHodgkinských lymfomů

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 099

Autoři: Dis. Jitka Hanušová; K. Voldánová

Anatomie

Mízní uzliny jsou vejčité nebo ledvinovité orgány různé velikosti od 1 do 30 mm, s hladkým povrchem, bělavé až šedorůžové barvy. Jsou uloženy na typických místech organismu, ve vazivu nebo v tukovém vazivu, jednotlivě nebo ve skupinách. Na obvodu vstupuje do každé z nich několik mízních cév.


Hlavní mízní kmeny

Sbírají mízu z rozsáhlých oblastí těla a převádějí ji do krevního oběhu. Jsou dva:

Ductus thoracicus - na levé straně těla

Ductus lymphaticus dexter - vpravo


Lymfatické orgány

Jedná se o orgány v jejichž slizničním vazivu jsou roztroušeny lymfatické uzlíky - folliculi lymphatici. Nejvíce jsou v trávicí trubici, v horních cestách dýchacích a v močových cestách. Uzlíky jsou jednotlivé nebo seskupené ve větší útvary.

Za lymfatické orgány se považují:

Tonsily - Waldayerův okruh

Lien - Slezina

Thymus - brzlík


Co je to lymfom?

 • Nádorové onemocnění mízních nebo-li lymfatických uzlin

 • NHL se mohou vyskytnout v jakémkoliv věku

 • Může se vyskytnout ve všech tkáních, ve kterých jsou přítomny lymfocyty

 • Kromě uzlin, tedy i kostní dřeň, zažívací trakt, prsa, ovaria atd...


Klinický obraz

 • změna buněk LS a jeho nekontrolovatelné množení

 • Zvětšení postižených uzlin nebo skupiny uzlin

 • Dle umístění - tlakové příznaky v různých orgánech (mediastinum + RP)

 • Ztráta původní funkce


Celkové příznaky:

 • Slabost

 • Teploty bez průkazu infekce

 • Úbytek hmotnosti

 • Noční pocení

 • Anemie a vysoké hodnoty LDH

 • Imunodeficience

 • Atd


Ozařovací techniky

Používané techniky na našem pracovišti - Mantl, Obrácené Y, Spade pole atd....


Vedlejší účinky u NHL

dle ozařované oblasti


Statistika - evidence mužů a žen ve věku 0-85 let s tímto onemocněním

Výskyt a recidivy - počet onemocnění v závislosti na pohlaví, věku


Nežádoucí účinky:

radioterapie pacientů se zhoubným nádorem je náročná jak pro ně, tak pro zdravotnický personál, je provázena vedlejšími účinky nebo komplikacemi


Vedlejší účinky:

 • místní a celkové

 • akutní (časné)

 • pozdní (latě effect.)

 • celkové změny (v souvislosti s RT) somatické a psychické

 • lokální ošetřování a celková péče o nemocné léčené ionizujícím zářením je neoddělitelnou součástí radioterapie.

 • prevence


 1. Výživa pacientů v průběhu radioterapie
  • prevence komplikací je správná výživa před, při a po léčbě zářením.

 2. Tolerance tkání a orgánů při ozáření
  • riziko trvalého poškození nebo akutní komplikace

  • toleranční dávky pro jednotlivé tkáně a orgány, tj. nejvyšší dávky záření, které ještě nezpůsobí ireparabilní (nevratné) funkční nebo morfologické změny tkání či orgánů.

  • Toleranční dávka - různě vysoká, dle druhu orgánu nebo tkáně

  • Ovlivnění faktory: časové rozložení dávky, energie záření, velikost pole, ozařovaná krajina, zásobení kyslíku, věk pacienta, předchozí chirurgické zákroky... atd.

 3. Akutní reakce
  • dle orgánu a tkáně

 4. Pozdní změny po radioterapii
  • Vznik po různě dlouhé latenci, třeba několik týdnů až let

  • Vznik na podkladě akutní reakce po ozáření

  • Snadná záměna s recidivou

  • Těžko ovlivnitelné a nesnadno léčitelné

  • Ovlivnění faktory: velikost ozařovaného pole a objemu, celková dávka, místní změny v ozařované oblasti., celkový stav pacienta


Pozdní změny dle oblasti (všeobecně)


Velmi pozdní následky po radioterapii

 • Genetické

 • Riziko vzniku zhoubných nádorů v souvislosti s předešlým ozařováním


Závěr - použitá literatura:

 1. Prof. MUDr. Ludovít Jurga CSc a kolektiv - Klinická onkologie a radioterapie
 2. Doc. MUDr. Pavel Šlampa, Doc. Jiří Petera - Radiační onkologie
 3. MUDr. Kateřina Dědečkova - lékařka radioterapie, Ústav radiační onkologie FNB

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009