Nežádoucí účinky radioterapie hlavy a krku.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: XIX. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 179

Autoři: H. Linhartová; P. Opluštilová

Radioterapie patří k nejmladším lékařským oborům, má nezastupitelné místo v léčbě nádorových onemocnění. Tato léčebná metoda využívá působení ionizujícího záření na buňky. Jejím úkolem je zničit co největší objem nádorových buněk a co nejméně poškodit okolní tkáň, a proto je radioterapie provázena rizikem vzniku některých nežádoucích účinků.
Nežádoucím účinkům je věnováno mnoho kapitol odborné literatury a bylo napsáno mnoho článků, ale neustále je to aktuální téma v oboru radioterapie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007