Nízkostupňové difúzní astrocytomy - progresivní nádorové onemocnění.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 131

Autoři: Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.; MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.

Zhoubné nádory centrálního nervového systému představují pouze asi 1% všech zhoubných nádorových onemocnění. Jejich incidence u dospělých se však postupně zvyšuje. Největší skupinu (asi 50%) tvoří nádory z gliálních buněk gliomy...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008