NOR ZN – REGISTR POKROKU, ÚSPĚCHŮ I NEDOSTATKŮ V ONKOLOGII

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 094

Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.; MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA; Zuzana Arelýová

NOR sleduje ZN v ČR, jejich vznik, vývoj, místní i krajové diference, pomáhá formování onkologických programů a stává se faktickým registrem pokroku, úspěchů i přetrvávajících nedostatků. Záznamy ZN u nás začaly v roce 1951 formou jednoduchého onkologického hlášení. Vlastní NOR byl zřízen v roce 1976 s vývojem počítačové techniky a modernizací zdravotnictví, ale především také jako reakce na stále stoupající incidenci i mortalitu ZN, v době, kdy se onkologická onemocnění stávají celosvětovým zdravotnickým problémem. V ČR se stále zvyšuje meziroční výskyt ZN, v ně kte rých oblastech až o 5–9 %. Za 10 let zaznamenáváme nárůst i o více než 32 %. V řadě ZN je ČR v mezinárodním srovnání dokonce na špici nemocnosti i úmrtnosti (ledviny, kolorektum, pankreas, kůže, ...). Pozitivní jsou klesající čísla mortality ně kte rých nádorů. Časnější záchyt přináší lepší výsledky a NOR zde jednoznačně dokladuje zásluhy sekundární prevence, zejména screeningu. Léčba je efektivnější, méně náročná medicínsky i ekonomicky. Nejspřesvědčivější důkazy jsou u karcinomů prsu, prostaty, melanomu, testis, ledvin. Výsledky NOR jsou nesmírně významné a důležité i mezinárodně. Poslední zpráva EUROS 5 hodnotí data NOR jako velmi kultivovaná, náš informační systém jako možný model komplexní onkologické péče v EU. Pro ČR je to nečekaně dobré vysvědčení, stejně jako aktuální umístění s výsledky v lepším evropském průměru. Nelze ale pominout naše přetrvávající značné rezervy v primární prevenci, chybí dosud komplexní přístup ke snižování rizikových faktorů, zlepšování životního stylu. Nenahraditelnost dat a informací z NOR potvrzuje každý důkladnější rozbor jakéhokoliv ZN. Stejně tak se ukazuje značný význam NOR pro pojišťovací systém. NOR potvrzuje, ale i odkrývá přetrvávající negativa a nedostatky české a světové onkologie. Stále neznáme podstatnou příčinu vzniku většiny ZN, realizace primární prevence dosud značně pokulhává, nedokážeme vždy diagnostikovat časná stadia, nezvládáme léčbu pokročilých a metastatických nádorů. NOR se tak ukazuje spolehlivým registrem situace v onkologii, zejména ale pokroku a úspěchů. V roce 1951 sotva 30 %, u dětí dokonce jen 3 %, přežilo ZN. Dnes je to u dospělých až 50 %, u dětí dokonce přes 80 %.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014