Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Obecné základy léčby karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; MUDr. Jiří Vyskočil

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008