Nové léčebné technologie a paliativní onkologická péče – návrh diskuse.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 245p

Autoři: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Nové léčebné postupy v onkologii znamenají významný přínos a naději v léčbě onkologických nemocných. Využití nových technologických postupů s využitím např. nanotechnologií, vede k dalším novým pozitivním ale i negativním jevům. Paliativní onkologická léčba a péče by měla reagovat na tyto nové negativní jevy, které mají stránku jak zdravotní/medicínskou tak sociální/ekonomickou. V USA se v projektech s názvem Cancer Nanotechnology Plan (CNP) počítá především s vývojem nových metod diagnostiky např. využitím biočipů jako implantabilní technologie, která by přímo v těle pacienta mohla například monitorovat úspěšnost cytostatické či jiné léčby nádorů. Jiným směrem výzkumu je využití nanotechnologií při dopravě cytostatik přímo k nádoru, což omezí vedlejší účinky léčby. Zpočátku se strategie zaměří především na ty postupy, které mají naději na rychlé zavedení do klinické praxe. Tato navenek optimisticky laděná zpráva vede ale u lékařů, kteří pracují na poli paliativní onkologické péče k obavám.

Naše prezentace se pokusí rozklíčovat některé důležité aspekty poskytování paliativní onkologické péče u nemocných zařazených v těchto programech. Pokusíme se poukázat na medicínské, sociální a ekonomické problémy zavádění nových technologií u onkologických nemocných. Přijat nové technologie v léčbě nádorových onemocnění znamená zásadně změnit přístup a organizaci práce v paliativní onkologické péči.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011