NOVÉ MOLEKULY V KLINICKÝCH HODNOCENÍCH U VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXIX/ 245

Autoři: MVDr. Renata Horová; Mgr. Michaela Hanáková; Bc. Jana Haičmanová; Mgr. Lenka Reviľáková; Bc. Markéta Skoupá; Bc. Marta Jenerálová; Mgr. Alena Holešovská; Bc. Kateřina Vavrouchová; Petra Ševelová; Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Oddělení klinických hodnocení poskytuje v MOÚ kompletní zázemí provádění klinických hodnocení všech fází vývoje. Bylo založeno již v roce 2000 a od té doby stálo u zahájení více než 200 klinických hodnocení pro solidní nádory. Nejčastěji zastoupené diagnózy v klinických hodnoceních jsou karcinom prsu, maligní melanom, karcinomy trávicí trubice, prostaty a gynekologické karcinomy. V posledních letech, díky rozvoji molekulární biologie, jsme svědky obrovského rozmachu cílené onkologické léčby (targeted therapy), která působí výlučně na nádorovou buňku a na rozdíl od cytostatik nepoškozuje genetickou informaci buňky. Cílená léčiva působí v oblasti proteinů s regulačními a signálními účinky, a tím zasahují přímo do klíčových mechanizmů karcenogeneze. Mezi základní typy cílené léčby patří tyrozinkinázové inhibitory (malé molekuly) a monoklonální protilátky. Trendem je rovněž imunoterapeutická léčba a využití „protinádorových vakcín“. Řada léků této nové generace je již registrována a používána v praxi, např. tyrozinkinázové inhibitory imatinib mesylát, erlotinib, sorafenib, lapatinib nebo vemurafenib a monoklonální protilátky trastuzumab, bevacizumab nebo ipilimumab, další jsou však teprve v klinických hodnoceních fází I–III. Posterové sdělení je věnováno vybraným neregistrovaným molekulám v klinických hodnoceních především pro diagnózy karcinomu prsu a maligního melanomu, která probíhaly v MOÚ v letech 2013–2015. V případě studií pro karcinom prsu stojí za zmínku zejména PARP inhibitory (veliparib, olaparib), CDK inhibitory (ribociclib) a PI3K inhibitory (buparlisib, pictociclib). Ve studiích pro pacienty s maligním melanomem máme příležitost vyzkoušet BRAF inhibitory (encorafenib), MEK inhibitory (trametinib, dabrafenib, binimetinib, cobimetinib) a PD-1 monoklonální protilátky nivolumab a pembrolizumab. Poster se věnuje nejen základním charakteristikám cílené léčby, ale především postřehům z praktického provádění klinických hodnocení nových molekul z pohledu studijního koordinátora. Mezi specifika těchto klinických hodnocení patří např. náročnější pre-screeninig nebo odlišné hodnocení léčebné odpovědi v oblasti protinádorové imunoterapie.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015