Nové možnosti v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Optimalizace léčebného algoritmu u karcinomu prostaty po selhání primární hormonální terapie

Číslo abstraktu: 052

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Dlouhou dobu byl docetaxel jediným lékem, který prokazatelně prodloužil přežití u nemocných s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC). Po roce 2010 se objevilo hned několik nových možností léčby CRPC. Jednu z nich představuje abirateron acetát, ireverzibilní inhibitor CYP17A1, což je klíčový enzym v biosyntéze androgenů. Další možností léčby je antiandrogen nové generace - enzalutamid. Karcinom prostaty patří mezi imunodependentní nádory, což se uplatňuje u léčby vakcínou- sipuleucelem-T. Další možností léčby je radiofarmakum emitující alfa částice - radium 223 a také nový, semisyntetický taxan-cabazitaxel. Všechny tyto nové molekuly prokázaly prodloužení celkového přežití u nemocných s CRPC. Autoři podávají ve svém sdělení, na základě vlastních zkušeností, přehled o nových možnostech léčby CRPC.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014