Nové pomůcky pro zajištění bezpečné aplikace cytostatik.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Novinky v poskytování kvalitní a bezpečné péče

Číslo abstraktu: 254

Autoři: Mgr. Pavel Odráška; PharmDr. Lenka Doležalová

U řady léčiv používaných v léčbě nádorových onemocnění byly kromě žádaných cytostatických účinků pozorovány také mnohé nežádoucí účinky (např. mutagenita, karcinogenita, imunotoxicita a reprodukční toxicita). Pro tyto vlastnosti jsou cytostatika označována jako nebezpečná nebo také cytotoxická léčiva (CL).

Systém přípravy a aplikace CL prošel za dobu své existence mnohými změnami, které vedly k postupnému zvýšení bezpečnosti pracovníků. Doposud největším přínosem v oblasti bezpečnosti práce s CL byla centralizace aseptické přípravy CL, díky které došlo k přesunutí vysoce rizikových operací spojených s přípravou chemoterapie do speciálních laboratoří nemocničních lékáren. Přípravu CL dnes zajišťují vysoce specializovaní farmaceutičtí pracovníci, jejichž zdraví je chráněno povinným užíváním ochranných obleků, jednorázových rukavic a roušek. Samotná příprava CL (rozpouštění, ředění, transport CL do aplikační formy a také nasazování infusních setů na infusní vaky) je vykonávána v uzavřených bezpečnostních boxech (podtlakových izolátorech).

Problematickým místem aplikace CL však stále zůstává její ukončování, kdy během odpojování setu od žilního vstupu pacienta může dojít k úniku zbytků CL přítomných v infuzním setu do okolního pracovního prostředí a na kůži pracovníka. Možnost řešit toto problematické místo přinášejí tzv. bezjehlové adaptéry pro uzavřenou manipulaci s CL, či víceramenné infuzní sety. Bezjehlové adaptéry pro uzavřenou manipulaci s CL jsou pomůcky, které se připojují na jednotlivé otevřené konce infuzního setu a žilního vstupu pacienta. Tyto pomůcky udržují dané konce aplikačních souprav uzavřené a otevírají je jen při vzájemném propojení. Víceramenné infuzní sety naproti tomu umožňují před odpojením setu od pacienta proplachování CL zbylého v setu neutrálním roztokem bez obsahu CL. Následné odpojení je pak prováděno bez rizika vzniku kontaminace.

Uplatnění těchto pomůcek v ČR zatím brání relativně vysoká cena. Do budoucna však lze vzhledem k jejich prospěšnosti předpokládat, že se jejich užívání bude rozšiřovat a cena se bude postupně snižovat. V rámci přednášky budou představeny příklady výrobků, které jsou dostupné na světovém trhu a které se zvolna začínají využívat v zemích jako je Nizozemí, Německo, Rakousko, nebo třeba Japonsko.
Přednáška vznikla s podporou projektu Národního programu výzkumu II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt CYTO, 2B06171).

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011