Nové strategie léčby karcinomů hlavy a krku.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: 12. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 098

Autoři: Doc.MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

   Navzdory všem pokrokům v diagnostice a léčbě karcinomů hlavy a krku (HNSCC) se celkové 5leté přežití během posledních cca 30 let významně nezlepšilo a je udáváno kolem 52 %. Ve snaze o zlepšení výsledků léčby jsou zaváděny nové léčebné postupy. Sdělení podává přehled o současných možnostech léčby HNSCC. V moderní onkologii hlavy a krku je kromě samotného přežití kladen důraz i na kvalitu života. To s sebou přináší koncept funkčních operačních zákroků, častější indikaci léčby se záměrem zachování orgánů (minimalizace chirurgie bez obětování délky života), využití plastické chirurgie včetně přenosu laloků s definovanou cévní stopkou a aplikace metody robotické chirurgie.

   Pozornost je věnována problematice volby léčebného postupu u místně pokročilých operabilních HNSCC. Chirurgická léčba představuje základ pro cca 2/3 léčby HNSCC a poskytuje nejvyšší procento úzdravy za předpokladu, že chirurg je schopen odstranit celý nádor s dostatečně širokou bezpečnostní resekční linií. Chirurgická léčba často vyžaduje multidisciplinární přístup (otorhinolaryngolog, plastický chirurg, neurochirurg, stomatochirurg). U pokročilých nádorů je většinou chirurgická léčba kombinována s radioterapií nebo s chemoradioterapií či cílenou léčbou.

   Dále je sdělení zaměřeno na chirurgickou léčbu jednotlivých lokalizací HNSCC.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012