Nové typy venózních portů a periferně zaváděných centrálních katétrů na našem pracovišti.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: 19. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 178

Autoři: Kateřina Zítková

   Porty představují řešení nevyhovujícího žilního přístupu nejen pro onkologické pacienty. Jde o velmi komfortní zakončení centrálního katétru, které je někdy nutné pro zabezpečení indikovaného typu léčby. V některých případech řeší možnost aplikace do periferie poškozené předchozí léčbou cytostatiky. Vyžaduje používání speciálních jehel.

   Porty prošly od doby svého vzniku jako i jiný zdravotnický materiál svým vývojem a v současnosti umožňují aplikaci nejen infuzních roztoků, transfuzních derivátů, ale i možnost aplikace kontrastních látek před kontrastními rtg vyšetřeními a odběry krve u pacientů, kteří nemají jiný žilní přístup.

   Toto vše nejlépe splňují na našem pracovišti nejvíce používané Bard porty s katétrem Groshong, který zabraňuje zpětnému návratu krve do systému katétru. Tím, že nevyžaduje proplach a ukončení aplikace heparinovou zátkou, nezkreslují se výsledky odběrů – jde tedy o bezheparinový port.

   Užívání tohoto systému má svá pro i proti. Pacientů s těmito porty neustále přibývá.

   Další možností řešení centrálního žilního vstupu jsou katétry PICC, tedy periferně zaváděný centrální katétr.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012