Novinky o portálu www.mojepacientka.cz

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 18

Autoři: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Edukační kazuistiky o léčbě karcinomu prsu. SECOND OPINION

Edukační kazuistiky o léčbě karcinomu prsu doplněné o second opinion

Odborný garant projektu doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Kolegium projektu:doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.(Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN Plzeň)

MUDr. Dagmar Macková, CSc.(Masarykův onkologický ústav, Brno)

prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA(ORKO Nemocnice Znojmo)

prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.(Masarykův onkologický ústav, Brno)

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.(Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN Plzeň)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.(Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)

Projekt realizuje společnost Pears Health Cyber,generálním sponzorem projektu je společnost AstraZeneca Mojepacientka.

Co Vám Mojepacientka.cz nabízí?

  • Inspirace v možnostech léčby karcinomu prsu
  • Diskuze a second opinion uznávaných odborníků k prezentovanýmkazuistikám
  • Možnost zaslat vlastní kazuistiku a vyžádat si second opinion kolegia
  • Jednoduché přidávaní komentářů k již zveřejněným kazuistikám
  • Pravidelný čtvrtletní newsletter upozorňující na nově vložené kazuistiky akomentáře
  • Doposud zveřejněno 29 kazuistik doplněných o komentáře (Second opinion)

Navštívit Moji pacientku je jednoduché

Second opinion – pokud vložíte kazuistiku

  • Všichni členové kolegia obdrží notifikační e-mail upozorňující na nově vloženou kazuistiku
  • členové kolegia Vámi vloženou kazuistiku okomentují / doporučí další postup…..
  • Vy obdržíte notifikační e-mail o každém vloženém komentáři
  • Můžete zpětně reagovat

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012