NOVINKY V LÉČBĚ SYMPTOMŮ POKROČILÉHO ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 050

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Oblast paliativní léčby symptomů je předmětem intenzivního výzkumu a některé jeho výsledky začínají pronikat do rutinní klinické praxe. V léčbě nádorové bolesti byly publikovány práce svědčící pro synergický účinek současného podání dvou silných opioidních agonistů. Koncept tzv. duální opioidní terapie předpokládá navýšení analgetického účinku současným ovlivňováním různých typů μ opioidních receptorů. Relativně novým preparátem v léčbě nádorové bolesti je tapentadol. Bude diskutováno postavení v léčbě nocicepční a neuropatické bolesti v onkologii. Nádorová kachexie představuje jeden z nejvážnějších symptomů pokročilého nádorového onemocnění. Budou prezentovány výsledky výzkumů svědčících pro přínos komplexní podpůrné péče obsahující adekvátní nutriční péči kombinovanou s protizánětlivou léčbou v kombinaci s podporou svalového metabolizmu. Delirium se v posledních měsících a týdnech vyskytuje u 40–60% pacientů. Budou prezentována současná doporučení komplexního managementu deliria s důrazem na postavení a přínos některých netypických antipsychotik (např. olanzapin a risperiodon). Užití kannabinoidů k léčebným účelům je aktuální téma s řadou klinických, ekonomických a politických souvislostí. Budou prezentována recentní data o přínosu a postavení kanabinoidů v léčbě bolesti a nevolnosti a zvracení u pokročile onkologicky nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014