Novinky v mammární diagnostice metodami nukleární medicíny

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Jiří Bakala (-2014)

Metody nukleární medicíny ukazují během posledního roku vývoj. Stále více se zaměřují na molekulární a genetickou úroveň, o čemž svědčí několik proběhlých kongresů v letošním roce,kterých se autor zúčastnil. Ve svém sdělení navazuje na současné metody nukleární medicíny /scintigrafie, SPECT, sentinelová uzlina/ a dále poukazuje na cestu nukleární medicíny k funkčnímu zobrazení (SPECT/CT, PET/CT ), receptorové, molekulární a genetické diagnostice a její možnosti do budoucna spolu s praktickým využitím v současnosti.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006