Novinky ve vakcinaci proti HPV (Human Papillomavirus).

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 057

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Eva Holanová; MUDr. Helena Kolářová; MUDr. Petr Zatočil; Mgr. Zuzana Líšková - Krousová; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Lidský papillomavirus (HPV = Human Papillomavirus) hraje hlavní roli v etiopatogenezi zhoubného nádoru děložního hrdla. V roce 2008 byla udělena Nobelova cena za medicínu německému vědci, panu prof. Dr. Haraldu zur Hausenovi, který se podílel na objasnění role HPV při vzniku tohoto karcinomu. V současné době jsou v České republice k dispozici dvě rekombinantní profylaktické vakcíny - vakcína Silgard a vakcína Cervarix. Ke dni 31.12.2009 bylo v České republice naočkováno přibližně 112 830 klientek, z toho cca 70% vakcínou Silgard. Kvadrivalentní vakcína Silgard je ve světě známá pod názvem Gardasil. Jedna dávka obsahuje 20 jxg proteinu L1 typu HPV 6, 40 jxg proteinu L1 typu HPV 11, 40 jxg proteinu L1 typu HPV 16, 20 jxg proteinu L1 typu HPV 18. Dle registrace přípravku možno vakcinovat chlapce i dívky od 9 let do 15 let, dále dívky a ženy od 16 let do 26 let. Od září 2009 je nově schválena Evropskou komisí účinnost pro ženy ve věku od 24 let do 45 let. Vakcína je indikována v prevenci vysokého stupně cervikální dysplazie (CIN 2 a CIN 3), vysokého stupně vulvárních a vaginálních dysplastických lézí a karcinomu děložního hrdla iniciovanými HPV typy 16 a 18, bradavic zevního genitálu v příčinné souvislosti s HPV typem 6 a 11. Bivalentní vakcína Cervarix obsahuje 20 jxg proteinu L1 typu HPV 16, 20 jxg proteinu L1 typu HPV 18. Dle registrace přípravku se vakcinují ženy a dívky ve věku 15 let až 25 let. Vakcína je indikována k prevenci vysokého stupně cervikální intra-epiteliální neoplazie (CIN 2 a CIN 3) a karcinomu děložního hrdla, způsobené HPV typem 16 a 18. Nežádoucí účinky neživých vakcín jsou minimální, nejčastěji bývá bolestivost a zarudnutí v místě vpichu. U obou vakcín je prokázána zkřížená protekce proti dalším high risk HPV typům, které se podílí cca ve 20% na dalších karcinomech děložního hrdla. Ceny obou vakcín jsou v České republice přibližně stejné. Jednotlivé pojišťovny přispívají na vakcinaci různou měrou. Některé pojišťovny hradí vakcinaci i u chlapců.

Dle dostupné literatury se HPV typ 16 a 18 podílí na 70% rakoviny děložního hrdla. Při zavedeném organizovaném cervikálním screeningu a celoplošné vakcinaci proti HPV by teoreticky mohlo dojít za 20 let k poklesu výskytu rakoviny děložního hrdla cca o 70%. Významná je i ochrana vakcinace proti genitoanálním kondylomatům, které způsobují papillomaviry typ 6 a 11, jejichž léčba bývá často bolestivá a zdlouhavá. V očekávání je ukončení studií na vakcinaci u mužů. Terapeutické a terapeuticko-profylaktické vakcíny, které jsou dosud na bázi klinických experimentů, mohou přinést v budoucnosti velký zlom v léčbě karcinomu děložního hrdla a jeho prekanceróz.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010