NUTRIČNÍ PODPORA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ LÉČBY PACIENTŮ S NÁDORY HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 077

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; Mgr. Věra Andrášková; Mgr. Svatava Bischofová, Ph.D.; nutriční terapeutka Naděžda Hájková; nutriční terapeutka Leona Lízalová; nutriční terapeutka Hana Žďárská; Bc. Lenka Krčmová

Východiska:

Z literatury víme, že více než polovina pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými nádory hlavy a krku jsou v malnutrici. Léčba zářením, resp. konkomitantní chemoradioterapie, je zatížena vedlejšími účinky, jako je mukozitida, změna chuti k jídlu, nauzea, poruchy polykání, xerostomie. Tyto příznaky snižují až znemožňují příjem stravy. Pacienti jsou ohroženi vznikem dehydratace a prohlubováním malnutrice.

Cíl:

Váhový úbytek je způsoben nedostatečným příjmem stravy. Profylaktické zavedení PEG umožňuje pacientovi absolvovat léčbu bez přerušení. Včasné založení PEG a včasná enterální výživa minimalizuje ztráty hmotnosti, nutnost hospitalizace. EV do žaludku je proto bezpečná a efektivní cesta k zajištění dostatečné výživy. Enterální výživa může být jednoduše aplikovaná i v domácím prostředí. Dysfagie a xerostomie může přetrvávat i po skončení léčby. Uvádíme možnosti aplikace, složení výživy. Referujeme výsledky našeho retrospektivního souboru 99 pacientů a výsledky zahraničních studií.

Závěr:

Časné profylaktické zavedení perkutánní gastrotomie přináší výhodu udržení hmotnosti a tělesného složení. PEG umožňuje použít účinnou léčebnou dávku, efekt na délku přežití byl prokázán v jiných studiích. Nestačí pouze zavádět PEG, ale s pacientem je potřeba systematiky pracovat, sledovat ho v nutriční poradně. Je nutná spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014