Occurrence of Chromosomal Abnormalities In Bone Marrow CD14+ monocytes of Multiple Myeloma Patients

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma

Číslo abstraktu: 2968

Autoři: Mgr. Hana Šváchová; RNDr. Henrieta Grešliková; Mgr. Aneta Mikulášová; Mgr. Kristina Beránková; Mgr. Pavel Němec; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010