ODBORNÁ SUPERVIZE V BALINTOVSKÉ SKUPINĚ „ASERTIVNÍ TECHNIKY"

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: XII. Psychosociální péče

Číslo abstraktu: XII/373

Autoři: Mgr. Veronika Šutorová

Východiska:

Jako kliničtí psychologové víme, že úspěšná komunikace ve zdravotnictví předpokládá nároky na sdělování odborníka vycházející především z porozumění reakcím pacienta a této specifické role, umění psychologické úrovně komunikace s cílem empatie, avšak zároveň zachování osobní pohody, a tím prevence burn-out syndromu. Záleží nám na tom, aby v komunikaci nedocházelo k tak častým sporům, ale abychom nacházeli uspokojivá řešení pro obě strany. Pojďme si říct, co můžeme udělat víc v našich sociálních dovednostech, jak uplatnit přiměřené vyjadřování obohacené o respekt a vřelost, a tvořit tak blízké vztahy.

Cíl:

Účelem uvedeného workshopu je si ve formě odborné supervize ve skupině sdělit„jak komunikujeme“, a podléháme-li manipulaci. Naučíme se řešit sporné situace dohodou, a tímto snižovat frustraci a zátěž v komunikaci s pacientem. Předpokladem je ochota se podělit se všemi zúčastněnými o vlastní problém v komunikaci (např. „pacient je bezmocný a nespolupracující, je mi ho líto“ nebo „pacient mě ponižuje, vyčítá, jak se bránit?“). Zaměříme se na osobu a vztah s pacientem. Jako nástroj pomoci budeme rozvíjet asertivní schopnosti zdravotníka samotného. Ukončíme krátkou prezentací asertivního jednání, kde zakomponujeme naučené praktické znalosti s teoretickými. Účast max. 10 lidí ve skupině.

Závěr:

Předkládaný workshop nabízí osobní zkušenost v oblasti asertivního jednání s onkologickým pacientem. Bude se tak dít ve skupině kolegů, kteří si budou vzájemně sdělovat své nápady tak, jak se budou učit s moderátorem skupiny technice naslouchání, sdělování potřeb i nepříjemností, věcnosti kritiky, respektu, kompromisu, laskavosti atd. Jako vedlejší produkt setkání si uchazeč odnese kompetenci kontroly duševního zdraví ve stresové zátěži. Předpokládá aktivní „sebe-odhalující“ účast před skupinou, zachování diskrétnosti mimo skupinu.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016