Oddělení akutní paliativní medicíny v rámci akutní nemocnice – zkušenosti ze Švýcarska

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní péče v nemocnici a v LDN

Číslo abstraktu: 20

Autoři: Dr. Cristian Camartin, MSc.

   Význam akutní paliativní medicíny vzrůstá spolu s rostoucím množstvím chronických nemocí a terapeutických (léčebných) možností a tímto také zaujímá stále důležitější místo v medicíně. V roce 2009 jsme v nemocnici v Churu ve Švýcarsku otevřeli nové oddělení akutní paliativní medicíny. V mém referátu představím toto naše nové oddělení a seznámím posluchače s naším pojetím akutní paliativní medicíny. Čtyři základní aspekty paliativní medicíny budu objasňovat na základě otázek: Paliativní medicína pro koho, kdy, kde a v jakém rozsahu?

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011