Okamžité a odložené rekonstrukce prsu z pohledu plastického chirurga

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Petr Hýža; Doc.MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.; MUDr. Petr Šín; MUDr. Tomáš Kubek; MUDr. Libor Streit

Rekonstrukce prsů jsou integrální součástí péče  o pacientky s karcinomem prsu. Autoři této informativní přednášky prezentují základní přehled rekonstrukčních možností a zamýšlejí se nad ideální formou spolupráce.

 

Dle názoru autorů je vhodné:

  • rekonstrukci prsu začlenit do plánu onkologické léčby a v ideálním případě rozhodnout o timingu rekonstrukce již v době stanovení plánu léčby
  • diskutovat rekonstrukci  prsu  s pacientkou  již  v době  stanovení  indikace k mastektomii a stanovit i plán rekonstrukce
  • ponechat výběr  rekonstrukční  metody  v rukou  plastického  chirurga,  který s pacientkou podrobně rozebere rekonstrukční alternativy a individuálně zvolí rekonstrukční metodu vhodnou pro danou pacientku
  • aby onkochirurg a plastický chirurg spolupracovali nejlépe na jednom pracovišti – centrum pro léčbu karcinomu prsu

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014