Onkologická léčba u starších nemocných, na základě čeho ji indikovat?

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Gerontoonkologie

Číslo abstraktu: 167

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011