Onkologické aspekty okamžité mamární rekonstrukce.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 166

Autoři: MUDr. Oldřich Coufal; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; MUDr. Dagmar Macková

Úvod
Některé nádory prsu není možné úspěšně chirurgicky léčit záchovným výkonem, je nutná totální mastektomie. Negativní kos­metické a psychické následky této operace lze eliminovat mamární rekonstrukcí. Náhrada prsu nemá jednoznačné zdravotní indi­kace, vždy jde o výkon na přání pacientky. Proto při plánování jeho strategie není lékař tím, kdo diktuje, spíše tím kdo naslou­chá a vychází vstříc...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008