Onkologický registr – přání a realita

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 213

Autoři: F. Beška

Onkologický registr v různých podobách je veden v ČR více než půl století.Prošel četnými změnami, jak po stránce zpracování, tak rozsahu sběru dat.
Je to registr postavený na populační bázi se všemi výhodami i nevýhodami. Přijetí do IACR bylo určitým oceněním práce, ale i závazkem.
V registrech jsou vyhodnocovány IARC některé údaje, které poukazují na úplnost,kvalitu a některé další vlastnosti. V publikaci Cancer Incidence in Five Continents jsou uvedeny přehledy takovýchto údajů téměř z 200 zemí světa, které se podílejí na registraci nádorů. Mezi hodnotící údaje patří počty DCO, počty morfologický ověřených onemocnění, počty nádorů u kterých nebylo určeno primární ložisko, hodnoty indexu Mortalita/Incidence. Všechny tyto údaje naznačují určitou specifiku každého registru.
Taktéž ENCR přispívá k řešení některých problémů v EU, a v některých výstupech zahrnuje i nové přístupové země.
Je vydána řada doporučení, klasifikací a číselníku, která doporučují zajištění jednotné metodiky, jednotné postupy ale i hodnocení.
EUROCAR III se pokouší v Evropě hodnotit i další ukazatele jako na příklad přežívání a podobně. Hodnocení přežívání u populačních registrů poskytuje obraz nejen o léčbě, rozsahu onemocnění, ale i o zdravotním stavu obyvatel posuzovaného území.
Proto nejen pro pracovníky registrů je vhodné seznámit se s doporučovanými standardy, klasifikacemi a dalšími doporučeními Evropské unie, WHO, IARC a EBCR. Vstupujeme do nového evropského prostředí.

Doplněno ukázkami, grafy, tabulkami.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004