ONKOPLASTICKÁ CHIRURGIE V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIII. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XIII/ 364

Autoři: MUDr. Oldřich Coufal; MUDr. Ivan Justan; MUDr. Lucie Gabrielová

Východiska:

„Onkoplastická chirurgie“ je zavedený, mezinárodně užívaný pojem (oncoplastic surgery) označující zapojení metod plastické chirurgie do operační léčby onkologických pacientů. Jedná se o provázání resekčních a rekonstrukčních přístupů s cílem optimalizace kosmetického či funkčního efektu při zachování adekvátní chirurgické radikality. Výrazného rozšíření doznává onkoplastická chirurgie v léčbě nádorů prsu.

Cíl:

Cílem tohoto vzdělávacího příspěvku je seznámit posluchače přehlednou formou s konceptem onkoplastické chirurgie a na základě vlastních klinických zkušeností demonstrovat její uplatnění v léčbě nádorů prsu. Jedná se zejména o okamžité mamární rekonstrukce a o onkoplastické techniky parciálních mastektomií. V menší míře nalézají onkoplastické výkony uplatnění při resekcích rozsáhlejších nádorů nebo při řešení vzácnějších chirurgických komplikací.

Závěr:

Onkoplastická chirurgie se stává běžnou realitou při léčbě nádorů prsu v medicínsky vyspělých zemích. Náš příspěvek rozšíří zájemcům z řad odborné veřejnosti povědomí o některých onkoplastických postupech a v kontextu s dalšími přednáškami vzdělávacího bloku upozorní na některá specifika, která je nutno zohledňovat při diagnostice a léčbě pacientek po onkoplastických operacích.

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101) a MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015