Operační léčba karcinomu prsu

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgická léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. David Pavlišta, PhD; Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Miloslav Janoušek; prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008