Opioidy a léčba nádorové bolesti. Evidence-based doporučení EAPC 2012. Charakter sdělení: přehledové sdělení o novém léčebném doporučení.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 21. Podpůrná a paliativní péče

Číslo abstraktu: 189

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

   Abstrakt

   70-80 % onkologických pacientů trpí v pokročilých stádiích středně silnou až silnou bolestí. V posledních desetiletích bylo pro léčbu nádorové bolesti publikováno několik doporučení (např. WHO-analgetický žebříček 1986, American Pain Society – Management of cancer pain 2001). Tato doporučení však pouze částečně vychází z výsledků randomizovaných kontrolovaných studií. Řada doporučení v těchto textech je založena pouze na názoru expertů. Evropská asociace paliativní péče (EAPC) provedla v roce 2008-2010 systematickou analýzu publikovaných dat o účinnosti opioidů v léčbě nádorové bolesti. Výsledky byly publikovány formou léčebných doporučení v roce 2012.

  

Doporučení se týkají následujících oblastí:

•    Jaké je postavení opioidů 2. stupně (tramadolu a kodeinu)

•    Který silný opioid je lékem první volby

•    Jaká je role transdermálních opioidů

•    Jaká je evidence o efektivitě tzv. rotace opioidů

•    Jaké jsou ekvipotentní dávky při změně druhu opioidů

•    Jaké je postavení subkutánního a parenterálního podání opioidů

•    Jaká je optimální léčba průlomové bolesti

•    Jaká je „evidence based“ léčba nežádoucích účinků opioidů

•    Jaká je evidence o účinnosti kombinace opioidních a neopioidních analgetik

•    Jaká je „evidence based“ léčba nádorové neuropatické bolesti

•    Jaká je evidence o učinnosti epidurální a intratekální aplikace opioidů.

  

Literatura:

  1. Caraceni A, Hanks G. Kaasa S. et al. Use of opioid analgesics in the tratment of cancer pain: evidence –based recommendation from the EAPC, Lancet Oncol 2012;13:58-68

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012