Opioidy v léčbě nádorové bolesti

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba pokročilého a metastatického karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 27

Autoři: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2012