Optimální načasování adnexectomie u BRCA pozitivních žen.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: 01. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Helena Kolářová; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

   Prezentace se zabývá problematikou optimálního načasování adnexectomie u BRCA pozitivních žen, popisuje technické možnosti provedení adnexectomie.

   Dále prezentace uvádí kasuistiku náhodného záchytu ovariálního karcinomu u 51-leté BRCA1 pozitivní pacientky, u které byla provedena (při normálním gynekologickém předoperačním vyšetření) laparoskopicky asistovaná vaginální hysterectomie s oboustrannou adnexectomií, makroskopický peroperační nález involučních adnex bez evidentní patologie, dle histologického vyšetření nalezen serosní papilární cystadenokarcinom grade 3 obou ovarií, stadium pT1c.

   Prezentací se snažíme upozornit na vhodnost načasování adnexectomie u BRCA pozitivních žen již po dosažení 35. roku věku, rovněž se snažíme zdůraznit obtížnost diagnostiky včasných stadií karcinomu ovarií běžnými gynekologickými vyšetřovacími metodami.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012