Organizace péče o pacienty zařazené do klinických hodnocení v MOÚ.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 019 (p219)

Autoři: Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MVDr. Renata Horová; Mgr. Michaela Hanáková; Bc. Jana Haičmanová; E. Bártová; S. Smílková; Ž Hofmanová

Managementem provádění klinických hodnocení léčiv se v Masarykově onkologickém ústavu zabývá Oddělení klinického hodnocení již od roku 1998.
Počet aktivních klinických studií každým rokem stoupá. Na konci roku 2006 se v MOÚ realizovalo 51 studií (21 s aktivním náborem a 30 ve follow-up fázi). S počtem studií souvisí i zvyšující se počet subjektů – pacientů, kteří jsou v MOÚ léčeni a sledováni v rámci klinických hodnocení. Od roku 1998 do roku 2006 bylo zařazeno 451 pacientů, přičemž 187 bylo k tomuto datu v aktivní léčbě. V mnoha studiích MOÚ v počtu zařazených pacientech stojí na čelných místech v rámci ČR i celosvětově.
Péče o subjekty hodnocení je organizována komplexně, v rámci celého řešitelského týmu, který tvoří zkoušející, koordinátorka/výzkumná sestra, farmaceut a radiolog. Dobrá spolupráce a komunikace mezi jednotlivými členy týmu je nezbytnou podmínkou kvalitně provedeného hodnocení, jejichž náročnost v mnoha ohledech roste. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007