OŠETŘOVÁNÍ PORADIAČNÍCH REAKCÍ U KARCINOMU PRSU A VULVY - VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nelékařská sekce: II.Blok Ošetřovatelská péče postiradiačních reakcí včetně jejich prevence

Číslo abstraktu: 046

Autoři: Marie Klimešová; Hana Hažmuková; L. Miheliová

Cíl práce:
Prevence a ošetřování poradiačních reakcí.

Metody:
Autoři prezentují vlastní zkušenosti s prevencí a ošetřováním radiační dermatitidy, popisují různé způsoby lokálního ošetřování, druhy používaných mastí a krytí, frekvenci ošetřování. Kladou důraz i na edukaci pacienta a jeho celkový fyzický i psychický stav.
V kasuistickém sdělení předkládají prezentaci pacientky s lokálně pokročilým onemocněním prsu.

Kůže je jedním z největších orgánů těla, měří přibližně 1,8 m2 a plní mnoho funkcí. Kromě toho, že tvoří bariéru proti vnějším vlivům a pomáhá udržovat orgány na svém místě, chrání tělo před mechanickým a chemickým poškozením, zabraňuje dehydrataci, chrání před ozářením a invazí mikroorganismů a umožňuje příjem informací z vnějšího prostředí.

Tvoří ji
 • epidermis - při jejím poškození má obnovená kůže normální strukturu a
  nezanechává viditelné jizvy,

 • dermis - tvoří ji bílkoviny (kolagen, elastin, retikulin), krevní cévy, potní a
  mazové žlázky, vlasové folikuly, lymfatické cévy a nervová zakončení.
  Poškozená dermis se hojí jizvou.

 • podkožní tuková tkáň - funguje jako ochrana těla před poškozením a proti chladu.

Při ozařování dochází k částečnému poškození kůže, proto je nutné o kůži pečovat od prvního ozáření. K ošetření doporučujeme nesolené vepřové sádlo, které je svým složením nejbližší lidské kůži, dále olej olivový nebo slunečnicový.

Pacientům vysvětlujeme zásady ošetřování a snažíme se, aby byly dodržovány:
 • kůži ozařovaného pole omývat nebo sprchovat vlažnou vodou

 • nepoužívat mýdlo ani sprchové gely

 • lehce osušit

 • promazávat kůži 2-3x denně nebo vícekrát dle aktuálního stavu

 • vyvarovat se mechanickému dráždění (ostré švy, hrubá látka), nosit bavlněné prádlo

 • dostatečně větrat (zvláštní pozornost věnovat kožním záhybům - třísla a podpaží)

 • dbát na dostatečný příjem tekutin

 • jíst pestrou stravu obohacenou o vitamíny a bílkoviny

S pacientem jsme v neustálém kontaktu a svými cílenými dotazy zjišťujeme, zda pacient dodržuje zásady prevence poradiačních reakcí. V opačném případě nebo při nemožnosti ošetřování kůže ze stran pacienta provádí ošetřování sestra.

Na našem pracovišti pozorujeme poradiační reakce zejména při ozařování a současné aplikaci chemoterapie u žen s karcinomem prsu, kdy se objevuje výrazný erytém až vlhká deskvamace v nadklíčku. Reakce lokálně ošetřujeme podle stupně dermatitidy mastí (Betadine, Infadolan) nebo krytím (Inadine, Adaptic) nebo jejich kombinací. Současně dle ordinace lékaře celkově podáváme analgetika (Tramal gtt.) a v indikovaných případech i antibiotika dle citlivosti zjištěné ze stěru.

K protekci kůže a tím k prevenci dermatitid po ozáření používáme ochranný film Cavilon. Jedná se o jednoduchou aplikaci spreje na kůži ozařovaného pole 1x za 72 hodin, včetně sobot a neděl. Po uplynutí jednoho týdne ozařování zkracujeme dobu aplikace spreje na 48 hodin. Tento polymerický roztok zaschne po několika vteřinách, poté je možno kůži osprchovat, ošetřit sádlem nebo olejem. Při tomto postupu jsme zaznamenali erytém buď zcela minimální snadno ošetřovatelsky zvládnutelný nebo žádný.

S další poradiační reakcí se setkáváme u žen s karcinomem vulvy, u těchto pacientek provádíme ošetřování dle těchto zásad:
 • kůži ozařovaného pole preventivně natíráme olejem několikrát za den, doporučujeme volný netěsnící oděv a v době strávené na lůžku polohu umožňující přístup vzduchu k ozařované kůži,

 • při objevení prvních známek reakce přecházíme z oleje na Bepanthen krém a Infadolan a stále připomínáme nutnost nošení netěsnícího oděvu a na lůžku polohu umožňující přístup vzduchu ke kůži ozařovaného pole,

 • při reakci v kožních záhybech používáme na její zmírnění Betadine mast, případně krytí Inadine a vkládáme nepřilnavé krytí Surgipad nebo Zetuvit a vyměňujeme 2x denně do zhojení.

Nedílnou součástí ošetřovatelského procesu je péče o psychický stav pacientky, kdy je na prvním místě lidský přístup k ní, k jejím potřebám a přáním. V některých případech je nevyhnutná včasná medikamentosní podpora anxiolytiky nebo antidepresivy dle ordinace lékaře.
Na závěr prezentujeme pacientku s pokročilým karcinomem prsu, kdy byla exofytickou nádorovou masou infiltrována hrudní stěna vpravo a postup při ošetřování v průběhu léčby zářením.
Ošetřování jsme prováděli 1x denně
Pro regresi tumoru po ozáření byla u pacientky provedena ablace prsu s exenterací axily a v současné době je pacientka evidována v dispensární péči.
Podělili jsme se s Vámi o naše zkušenosti s ošetřováním poradiačních reakcí, představili námi používané masti a krytí. Každé pracoviště má jistě své vlastní zkušenosti s ošetřováním, používá jiné druhy masti a krytí, ale určitě máme všichni stejný cíl – usnadnit a překonat nepříjemné a bolestivé reakce po ozáření u našich pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006