Ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovou anorexií a kachexií.

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 176

Autoři: L. Buršíková; Alena Vymazalová; E. Kašparová

Závažnou komplikací v ošetřovatelské péči o nemocné s nádorovým onemocněním představuje špatný stav výživy. Tím je negativně ovlivněna kvalita života onkologických nemocných.
Důsledkem podvýživy je svalová slabost, náchylnost k infekčnímu onemocnění plic a močových cest, proleženinám a zpomalenému hojení ran.

U onkologicky nemocných se objevují potíže spojené s výživou z následujících důvodů:
a) snížené chuti kjídlu (více jak 50%)
b) sníženého příjmu potravy (více jak 60%)
c) váhového úbytku ve srovnání s obdobím před onemocněním

Příčiny anorexie:
a) v samotném nádorovém onemocnění
b) v nežádoucích účincích léků a léčby (chemoterapie, radioterapie)
c) v chronických příznacích základního onemocnění (bolest, nauzea, zácpa.)
d) v psychických poruchách spojených s onemocněním (deprese, sociální ztráty apod.)
e) v naučené averzi kurčitým jídlům

Negativní důsledky anorexie:
a) malnutrice
b) vzhled nemocného
c) pokles denní aktivity
d) psychické napětí, úzkost, deprese e) snížená kvalita života

Cílem ošetřovatelské péče u těchto pacientů je:
a) včasné řešení anorexie, váhového úbytku, a tím zlepšení kvality života onkologicky nemocných – zajistit kontakt s dietní sestrou – výběr vhodné diety
b) snaha o zvýšení energetického příjmu s bohatým obsahem vitamínů
c) dietní doporučení – informovat nemocného a jeho rodinu o vhodných potravinách
d) významná je stimulaci chuti kjídlu (např.: jíst menší porce, jíst pomalu, vytvořit příjemné prostředí – pěkně upravený stůl, apod.)
e) pravidelně sledovat a zaznamenávat u pacienta denní příjem potravy a tekutin
f) podávat vhodnou konzistenci stravy u pacientů kteří trpí slizničními změnami v dutině ústní nebo mají problémy při žvýkání potravy či trpí bolestí při polykání
g) intenzivní péče o dutinu ústní – je třeba dbát na dokonalou hygienu dutiny ústní, u pacientů se sníženou soběstačností tuto péči přebírá sestra
h) pravidelně 1x týdně zaznamenávat hmotnost pacienta

Pro kasuistiku jsme si vybraly 59 letého pacienta s diagnostikovaným malobuněčným karcinomem plic, který byl léčen chemoterapií s následnou radioterapií.
K hospitalizaci na naší klinice byl přijat pro celkové zhoršení zdravotního stavu, v jehož popředí byl velký váhový úbytek
(během jednoho měsíce 7 kg), nechutenství, zánět v dutině ústní. Po odebrání sesterské anamnézy jsme u pacienta stanovily následující ošetřovatelské diagnózy:
1. Váhový úbytek z důvodu nechutenství.
2. Bolest při přijímání stravy z důvodu zánětlivého procesu v dutině ústní.
3. Zhoršená frekvence vyprazdň ování z důvodu nedostatečného příjmu potravy.
4. Únava z důvodu celkové slabosti organizmu.
5. Narušená psychika z obavy z dalšího vývoje nemoci.

Ke každé ošetřovatelské diagnóze jsme stanovily cíl, plán, realizaci a hodnocení. U většiny diagnóz se nám podařilo dosáhnout stanovených cílů.
Pacient během 21denní hospitalizace na naší klinice přibral na váze 2kg. Jeho celkový klinický i psychický stav se zlepšil a pacient byl propuštěn do domácí péče.

Závěr
Léčebná výživa je důležitou součástí komplexní terapie u nemocných s nádorovým onemocněním.

Literatura
1. E. Červinková, H. Vorlíčková a spol.: Ošetřovatelské diagnózy
2. M. Tomíška: Onkologická péče

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004