OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PRŮBĚHU BRACHYTERAPIE ŽLUČOVÝCH CEST

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery - nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 189

Autoři: úseková sestra Petra Lexová; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA; Bc. Kateřina Svozilová

Východiska:

Karcinom žlučových cest patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. Jedinou léčebnou metodou, která poskytuje pacientům šanci na dlouhodobé přežívání, je radikální chirurgická resekce, zpravidla s lymfadenectomií, nicméně tento výkon je obvykle možný pouze asi u 20% pacientů s karcinomy žlučových cest. Důležitou součástí léčby karcinomu žlučových cest je zajištění drenáže žlučových cest. Toto je zpravidla provedeno transkutánní drenáží. Z dostupných dat se zdá výhodné kombinovat tuto primární drenáž žlučových cest s brachyterapií.

Cíl:

Na našem pracovišti provádíme standardně brachyterapii žlučových cest pomocí HDR BRT (high dose rate brachyterepie) v průběhu primární drenáže žlučových cest, a to ať již samostatně, nebo v kombinaci se zevní radioterapií v kterékoliv linii léčby. Frakcionaci volíme v závislosti na stavu pacienta a na tom, zda jde o kombinace zevní radioterapie a brachyterapie. Nedílnou součástí tohoto výkonu je pečlivá ošetřovatelská péče. Převazy a veškerá manipulace s drénem musí probíhat za sterilních podmínek. Sestra pečuje o průchodnost drénu. Provádí proplachy drénu dvakrát denně fyziologickým roztokem o objemu 5–10 ml dle ordinace lékaře. Drén je nutné dobře fixovat a chránit proti zalomení a posunu. Sestra provádí převazy okolí drénu minimálně jednou denně nebo dle potřeby. Sleduje množství sekretu z drénu. Alespoň prvních 48 hodin po zavedení drénu, sestra aplikuje pacientům antibiotika intravenózně dle ordinace lékaře k prevenci cholangoitidy. V průběhu výkonu hrozí řada komplikací, které je nutno mít na paměti a předcházet jim: dislokace drénu, obtékání drénu, cholangoitida.

Závěr:

Karcinomy žlučových cest patří mezi nádorová onemocnění s velmi špatnou prognózou. Jelikož většina pacientů nepodstupuje radikální chirurgický výkon, hraje paliativní péče zásadní roli. Při rozhodování o léčebné strategii a taktice je nutná multioborová spolupráce gastroenterologa, chirurga, onkologa a radiologa a v případě indikace brachyterapie žlučových cest v kterékoliv léčebné linii hraje ošetřovatelská péče zásadní roli. Vlastní brachyterapie může pacientovi prodloužit celkové přežívání, nicméně tento výkon je zatížen možnými komplikacemi, které nesmíme opomíjet.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014