Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom prsníka počas rádioterápie

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nelékařská sekce: II.Blok Ošetřovatelská péče postiradiačních reakcí včetně jejich prevence

Číslo abstraktu: 044

Autoři: Mgr. Eva Baďuríková; Hričová Branislava

Pri externej rádioterapii žiarenie musí prejsť cez pokožku. Ožarovaná pokožka reaguje zápalom rôznej intenzity, od mierneho začervenania až po tvorbu puchierikov s následným mokvaním, čo závisí od jej citlivosti, miesta, veľkosti, dávky a druhu žiarenia. Ožarovanie pôsobí i na mazové a potné žľazy. Môže znižovať ich účinnosť, alebo úplne zničiť, čo má za následok dočasnú, alebo trvalú suchosť pokožky. Počas i po ukončení liečby žiarením sa musí ožarovanej koži venovať zvýšená pozornosť a starostlivosť. Pacientka musí byť dostatočne informovaná o spôsobe ošetrovania, čo dosiahneme využitím verbalnej ale aj neverbálnej komunikácie.

Počas i po ukončení liečby sa doporučuje:
 • Chrániť pokožku pred mechanickým dráždením ( nosiť čo najmenej podprsenku a tesné priliehavé tričká), namiesto syntetických tkanív a vlny treba nosiť odev z mäkkej bavlny alebo hodvábu
 • Na miestach so zvýšenou tvorbou potu – podpazušie môže dôjsť k zapareniu.
 • Chrániť ožarovanú kožu pred slnečným žiarením alebo horským slnkom
 • Prísne dbať o hygienu kože, na miestach so zvýšenou tvorbou potu, najmä u obéznych pacientiek, nesmie dôjsť k zapareniu, ožarovanú oblasť možno umývať vlažnou vodou a nedráždivým mydlom, vysúšať opatrne mäkkým uterákom, odporúča sa použiť iba sprchu
 • Ožarovaná pokožka sa ošetruje niekoľkokrát denne detským zásypom tak, aby bola vždy pokrytá jemnou vrstvou púdru, veľmi silné až mokvavé kožné reakcie si vyžadujú odborné ošetrenie vždy podľa odporúčania lekára
 • Po každom ožiarení sa doporučuje odpočinok na lôžku
 • Pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, spojený s nenamáhavými prechádzkami napomáha k dobrej telesnej kondícii a prispieva k psychickej pohode
Počas rádioterapie sa prísne zakazuje:
 • Vtieranie rôznych mastí, najmä mastí obsahujúcich kov, alebo jód
 • Používanie rôznych kozmetických prípravkov, ako sú krémy, dezodoranty, parfumy
 • Vtieranie rôznych dráždivých liečiv
 • Nalepovanie leukoplastu na ožarovanú kožu

Tieto informácie treba podávať obozretne, citlivo a rozumne lebo u psychicky menej odolných , precitlivelých pacientiek hrozí nebezpečie zvýšených obáv pred ožarovaním. Počas celého obdobia liečby žiarením je pacientka pod stálou kontrolou zdravotníckeho personálu. V pravidelných intervaloch sa sleduje nielen reakcia nádoru na liečbu, ale aj sprievodné radiačné reakcie a celkový zdravotný stav pacientky. Zabezpečujú sa potrebné zdravotné vyšetrenia, predovšetkým kontroly krvného obrazu.

Intersticiálna brachyterápia

je ožarovanie pri ktorom sa zdroj umiestni priamo do nádor, alebo do jeho bezprostrednej blízkosti, alebo do lôžka nádora. Účelom internej ako aj externej rádioterapie je zničiť zhubné bunky, aby sa zastavil ich rast a bujnenie. Dosiahnutie tohto cieľa záleží predovšetkým na citlivosti zmenených buniek k ožarovaniu, ale aj na znášanlivosti okolitých zdravých buniek, ktoré sú zahrnuté do ožarovaného objemu. Najvhodnejším spôsobom liečby je zavádzanie rádioaktívneho žiariča do uvedeného orgánu – prsníka.
Tento postup umožňuje sústrediť do ohraničeného malého priestoru veľkú dávku žiarenia. Tento zákrok pripomína akúsi punkciu ihlami, ktoré sú zároveň vodičmi žiarenia. Nechávajú sa v prsníku určitú dobu, lebo ožarovanie sa po opakuje v pravidelných časových intervaloch. Samotný zákrok je dosť bolestivý, preto sa robí v lokálnej anestézie. Vykonáva ho za sterilných podmienok lekár so špeciálne vyškolenou sestrou na operačnej sále.
Sestra aplikuje ordinovanú terapiu počas zákroku a spolupracuje s lekárom pri podávaní inštrumentov. Po zavedení ihiel sa celý prsník sterilne previaže. Potom nastupuje samotná terapia. Spočíva v napojení ihiel v prsníku na zdroj žiarenia.

Medzi jednotlivými aplikáciami je pacientka hospitalizovaná na lôžkovom oddelení, kde je sledovaná. Po skončení žiarenia sa ihly vyberú opäť za sterilných podmienok. Jeden deň sa sleduje pacientka na oddelení či nedochádza ku krvácaniu po vybratí ihiel, prípadne k zápalovému procesu v mieste vpichov. Počas preväzu, sa rany povpichoch ošetrujú antibiotickými zásypmi, alebo masťami. Pacientka musí byť dôkladne informovaná o ošetrovaní prsníka po intersticiálnej brachyterapii.
 • V prvých dňoch po terapii ešte zasýpať antibiotickým zásypom
 • nepoužívať tesné odevy, podprsenky
 • sledovať prsník, v prípade akýchkoľvek zmien sa okamžite hlásiť u lekára
 • starostlivosť o hygienu
Počas zavedenia žiaričov a aj v priebehu ožarovania , neobjavujú sa väčšie bolesti. Po odstránení žiariča neostáva v tele žiadna rádioaktivita a ani nie je nebezpečné, že by rádioaktivita vyžarovala.

Najzávažnejšie komplikáciáe pri liečbe karcinómu prsníka na rádioterapeutickom oddelení

Koža

Ožarovanie má svoje vedľajšie účinky napriek dôkladnej starostlivosti o ožarovanú kožu. Ako prvá s akútných príznakov je suchosť kože, potom začervenanie a neskôr pluzgieriky ktoré miestami môžu mokvať. Tieto nežiadúce reakcie po ukončení liečby úspešne vymyznú. Medzi chronické príznaky patrí :
 • zmenená farba kože so zvýšeným alebo zníženým výskytom pigmentácie.
 • Viditeľné rozšírenie malých kožných ciev teleagiektázie.
 • Atrofia kože.
 • Veľmi zriedkavou chronickou komplikáciou sú vredy kože, ktoré niekedy vyžadujú operačný zákrok.

Lymfedém
Po operácii môže niektorým pacientkám opuchnúť rameno+ horná končatina na operovanej strane. Vytvorí sa tzv. lymfedém. Na tento síce nebolestivý, ale nepríjemný následok operácie si sťažuje čoraz viac žien.
Hlavnou príčinou tohto stavu je prerušenie lymfatických ciest v podpazušnej jamke ( axile) pri operácii.
Liečba lymfedému sa robí komplexným fyzioterapeutickým postupom. Najdôležitejšia je kompresná liečba ( bandažovanie) , kompresný rukáv, liečebný telocvik a manuálna lymfatická drenáž.
Prvá fáza liečby sa robí v nemocnici na oddeleniach a spočíva :
 • v odstránení opuchu
 • v nácviku samoliečebných postupov
 • v individuálnom prechode na vhodný životný štýl

Sestra úzko spolupracuje s fyzioterapeutom a spoločne dbajú na to aby pacientka počas hospitalizácie rešpektovala liečebné postupy. Zúčastňuje sa pravidelného cvičenia , ktoré sa uskutočňujú na oddelení v skupinkách. Sestra pravidelne bandážuje postihnutú končatinu s krátkoťažným ovínadlami.
Po skončení liečby v nemocnici s cieľom odstrániť prekážky toku lymfy, sa musí na rameno + hornú končatinu nasadiť na mieru zhotovený kompresný rukáv. Druhá fáza liečby pokračuje po prepustení z nemocnice. O tom či budú samoliečiteľské spôsoby , ako nosenie kompresného rukáva, špeciálne ošetrenie kože , prípadne nočné bandažovanie rozhodne lekár.

Ak sa liečbou lymfedému začne včas a odborne , a svedomito sa dodrží aj fáza samoliečby, možno rátať s jeho úplným vymiznutím, čo značí, že po určitom čase nebude potrebné nosiť kompresný rukáv.

Pred odchodom domov z nemocničného prostredia sestra poučí pacienta o preventívnych a liečebných pravidlách.
 • Najdôležitejšie je nosiť kompresný rukáv aj pri domácich prácach
 • Bandažovať si končatinu podľa príkazu lekára
 • Vyhýbať sa namáhavým prácam, dvíhaním ťažkých predmetov,
 • Nenosiť náramkové hodiny na postihnutej končatine.
 • Ak sa vytvorí na opuchnutom ramene a hornej končatine fľak podobný krvnej podliatine, ak sa vyskytnú bolesti, a ak dôjde k oslabeniu svalov, alebo ak sa opuch i napriek liečbe zväčší, bezpodmienečne treba navštíviť lekára. S týmito informáciami opúšťa pacientka nemocnicu.

Okrem správnej ošetrovateľskej starostlivosti nemalý dôraz sa kladie na správnu komunikáciu sestra - pacient, pretože správna komunikácia prispieva k dobrej ošetrovateľskej starostlivosti.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006