Osteosarkom močového měchýře u pacienta s protrahovanou adjuvantní terapií primárně uroteliálního karcinomu měchýře.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 201p

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Souhrn

Zaznamenali jsme raritní výskyt primárního osteosarkomu močového měchýře u pacienta dispenzarizovaného původně pro superficiální uroteliální karcinom měchýře pT1NoMo G II. Jedná se o 13 roků ošetřovaného pro intermitentní recidivy uroteliálního karcinomu, interně polymorbidního pacienta s jeho neschopností podstoupit radikální cystektomii. Pacientovi byla pravidelně prováděna cystoskopie a prodělal systémovou CHT i.v. pro časnou mnohočetnou recidivu karcinomu v r. 1997, pro další recidivy provedena radioterapie na oblast pánve. Pro další recidivy s down gradingem podána opakovaná lokální výplachová chemoterapie mitomycinem á 1M 12x /2003 a epirubicinem á 1M 12x v r. 2005. Ve dvanáctém roce sledování byl cystoskopicky prokázán nádor měchýře, který byl ošetřen endoskopickou resekcí. Histologický výsledek stanovil diagnózu: osteosarkom močového měchýře, G II. Tumor byl ošetřen radikální endoresekcí. Následné 16-ti měsíční sledování neprokázalo recidivu osteosarkomu.

Klíčová slova: osteosarkom, močový měchýř, transuretrální resekce

Úvod

Na Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové byl v roce 2009 ošetřen pacient s verifikovaným primárním osteosarkomem měchýře. Pacient je dispenzarizovan pro superficiální uroteliální karcinom měchýře. Jedná se o 13 roků ošetřovaného pro intermitentní recidivy uroteliálního karcinomu, interně polymorbidního pacienta. Není schopen podstoupit radikální cystektomii. Pacientovi byla pravidelně prováděna cystoskopie a transuretrální endoresekce recidiv nádoru. Podána byla adjuvantní onkologická léčba. V r. 1997 prodělal systémovou CHT i.v. (MTX, VBL, cisDDP) pro časnou mnohočetnou recidivu karcinomu. Pro další mnohočetnou recidivu byla provedena radioterapie na oblast měchýře a pánve. Další prokázané recidívy po endoresekci s histologicky prokázaným down gradingem nádoru byly ošetřeny opakovanou lokální výplachovou chemoterapií mitomycinem á 1M 12x /2003 a epirubicinem á 1M 12x v r. 2005. Ojedinělé pozdější recidivy byly sneseny endoresekcí. Ve dvanáctém roce sledování byl cystoskopicky prokázán nádor měchýře, který byl ošetřen standardní transuretrální endoskopickou resekcí. Histologický výsledek stanovil diagnózu: osteosarkom močového měchýře. Následné 16-ti měsíční sledování neprokázalo recidivu osteosarkomu.Výsledky

1997 Histologie z endoresekce močového měchýře: Uroteliální karcinom měchýře GII

7/2009 Histologie osteosarkomu: Mnohojaderné osteoklastické elementy, eosinofilní materiál charakteru osteoidu, vřetenaté nádorové buňky s výraznou mitotickou aktivitou. KI-67 30%. Místy zachycena chrupavčitá tkáň. Histochemicky v reakci s CK a CK7 je vřetenobuněčná tkáň negativní, stejně jako EMA, bcl-2 a CD34.

1/2010 Histologie z endoresekce hrdla měchýře a baze prostaty: ojedinělé ložisko tabulárního adenokarcinomu velikosti 2 mm, Gleasonské skóre 6 (3+3). Okolo nádorových buněk chybí v reakci s HMW a p63 bazální buňky.

8/2009 Scinti skeletu: bez nálezu primárního kostního nádoru.

8/2009 CT břicha: měchýř se stěnou o šíří 8-10 mm, bez nádoru, postiradiační změny v.s., játra bez metastáz, bez lymfadenopatie pánve a retroperitonea.

PSA 0,35

Cystoskopické a UZ kontroly 2010-2011 bez známek recidivy tumoru.

Diskuze

Primární osteosarkom měchýře je raritním nálezem [1,2,3]. Obvykle je spojen se špatnou prognózou v přežívání pacientů [4,5,6]. Etiologie je neznámá. V terapii jsou uváděny možnosti léčby cystektomie, hemicystektomie, cystektomie a adjuvantní chemoterapie, cystektomie a adjuvantní radioterapie. Námi prezentované ošetření endoresekcí je maximálně možným záchovným postupem pro dolní močové cesty [7,8,9].Závěr

Pacient je po endoresekci osteosarkomu, po 5 cystoskopických kontrolách bez známek recidivy osteosarkomu i uroteliálního karcinomu. Radikální endoresekce osteosarkomu měchýře, zejména u pacienta nechopného podstoupit radikální operaci měchýře, může být dostatečným léčebným postupem.

Literatura:
 1. Baydar D.E., Himmetoglu C, Yazici S., et al.: Primary osteosarcoma of the urinary bladder following cyclofosfamnide therapy for systemic lupus erythematosus: a case report. J Med Case Reports, 2009, 29,3:39.
 2. Mohan H., et al.: Osteosarcoma of the bladde-acase report. Indian J Pathol Microbiol., 2001, 44, s 451-2.
 3. Rodrígues A. A., et al.: Primary bladder osteosarcoma treated with hemicystectomy. Acta Urol Esp., 2002, 26, s. 226-30.
 4. Ghalayini I.F., Bani-Hani I.H., Almasri N.M.: Osteosarkom of the urinary bladder occuring simultaneosly with prostate and bowel carcinomas: report of a casa and review of the literature. Arch Pathol Lab Med., 2001, 125, s.793-5.
 5. Vyas V., Rammah A.M., Ashebu S.D., et al.: A case report of primarimary osteosteosarcoma of the ovary. Int J Gynecol Cancor, 2006, 16, s.349-52.
 6. Kato T., Kubota Y., Saitou M., et al.: Osteosarcoma of the bladder succesfully treated with partial cystectomy. J Urol., 2000,
  163, s. 548-9.
 7. Papandreou C., Skopelitou A., Kapes G., et al.: Primary osteosarcoma of the urinary bladder treated with external radiotherapy in patient with a history of transitional cell carcinoma: a case report., J Med Case Reports, 2010, 24, 4:70.
 8. Langenbach A., Anderson M. A., Sambách D.M., et al.: Extraskeletal osteosarcomas in dogs: a retrospective study of 169 cases (1986-1996). J Am Anim Hosp Assoc., 1998, 34, s.113-20.
 9. Okada E., et al.: Primary osteosarcoma of the urinary bladder. Int Urol Nephrol., 1997, 29, s.437-40.


MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., Urologická klinika FN a LF UK, 500 02 Hradec Králové, E-mail: louda@lfhk.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011