Ozáření kránia pro metastázy do mozku při karcinomu plic – zhodnocení přežití.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS; Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XX. Nádory centrálního nervového systému

Číslo abstraktu: 184

Autoři: MUDr. Aleš Hlávka; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Vít Ulrych; Marie Klimešová

Disseminace solidních tumorů do mozku představuje obtížně řešitelný terapeutický problém. Solitární ložiska lze v některých případech řešit chirurgicky případně v kombinaci s radioterapií. U většiny nemocných jsou však terapeutické možnosti omezeny na symptomatickou léčbu, někdy je možné paliativní ozáření. Prognóza těchto pacientů je velmi špatná. Cílem naší práce je uvést zkušenosti s paliativní léčbou těchto nemocných radioterapií. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007