Ozařovací techniky Ca prsu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nelékařská sekce: I.Blok Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 037

Autoři: prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; Ing. Milan Zouhar; doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Lymph node areas adjacent to breast area
A Pectoralis major muscle
B Axillary lymph nodes: levels I
C Axillary lymph nodes: levels II
D Axillary lymph nodes: levels III
E Supraclavicular lymph nodes
F Internal mammary lymph nodesR.Soumarová : Sborník přednášek Onkologie v gynekologii a mammologii Leden 2004,PA III-1
  • až trojnásobné snížení rizika recidivy při použití adjuvantní radioterapie po mastektomii Standardní frakcionace 1,8 – 2,0 Gy do 50 Gy
  • dozáření lůžka tumoru 10 – 16 Gy = zlepšení lokální kontroly onemocnění Přímé elektronové pole nebo intersticiální BRT
  • ozáření axilly a nadklíčku v případě 4 a více pozitivních uzlin,při prorůstání metastázy pouzdrem uzliny a při neúplné disekci axilly
  • zahájení radioterapie do 8 týdnů od operace ( u pacientek bez chemoterapie )
Ozařovací technika :
Dvě tangenciální hrudní pole
většinou s klíny


A jedno přímé pole nadklíček + boost axilla Pa pole (8 Gy)
Společné izocentrum pro všechna poleOzařovací poloha
Toxicita plic

Central lung distance (CLD)
= kolmá vzdálenost od zadní hranice tang. pole k zadní části přední hrudní stěny v centru pole

Maximum lung distance (MLD)
= maximální kolmá vzdálenost od zadní hranice tang. pole k zadní části přední hrudní stěny CLD 1,5 cm ~ 6% plic
CLD 2,5 cm ~ 16% plic
CLD 3,5 cm ~ 26% plic

Některé speciální techniky


Rizika IMRT
Vliv dýchání

Nastavení
Pohyb orgánů
  • dýchání
  • pohyb stejnostranné HK
  • změna objemu prsu v průběhu ozařování (až 10%)
Pohyb pacienta v průběhu ozařování
Nepřesnost nastavení (comfort pozice, věk)

Závěr :

Ca prsu ozařovat ověřenou technikou s moderním přístrojovým vybavením

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006