Označování nehmatných lézí prsu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 72

Autoři: MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Monika Schneiderová

Souhrn
Sdělení se zabývá zdánlivě jednoduchým výkonem: označení subklinické léze pro operatéra před chirurgickým výkonem. V posledních letech je na RDG oddělení MOÚ pro cílené označení tumoru nebo ložiska, které je suspektní z nádorové léze, upřednostňováno zacílení pod ultrazvukovou (UZ) kontrolou. Lze ho využít však pouze tam, kde je ložisko pod UZ zobrazitelné. V ostatních případech je vcelku dobře využitelná metoda mamografické stereotaxe. Se zavedením mamografického screeningu přibývá nálezů subliklinických stádií zhoubných nádorů, které jsou tudíž nehmatné a v těchto případech parciálních operačních výkonů je třeba pro operatéra lézi přesně topograficky určit a v prsu označit. K označování se obvykle používá lokalizační drátek nebo lze využít označení roztokem živočišného uhlí. V MOÚ se nám však osvědčil i jednoduchý výkon označení ložiska barvou na kůži prsu – tj. jeho projekce na povrch žlázy. V minulém roce bylo provedeno přes 200 označení nehmatných lézí prsu (zhoubných i nezhoubných) a většina z nich byla označena právě tímto způsobem na kůži prsu pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004