PACIENTKA S GENERALIZACÍ KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 146

Autoři: MUDr. Tomáš Vlásek

Popis případu:

Případ pacientky s generalizací karcinomu prsu do skeletu s hormonálně independentním onemocněním. Je průběžně léčena několika řadami systémové léčby bio-chemoterapií s bevacizumabem. Přes počáteční horší výkonnostní stav jsme následně zdokumentovali významné zlepšení klinického stavu a objektivní regrese onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014