PACS a jeho speciální aplikace

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: PACS

Číslo abstraktu: 224

Autoři: MUDr. Pavel Krupa; J. Kajan; P. Kršek; P. Černochová; M. Molitor; prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.

Systém PACS spolu s filmless hospital nemocnice u svaté Anny v Brně spolu v napojení na metropolitní PACS umožňuje praktickou každodenní rutinní výměnu obrazových informací mezi spolupracujícími zdravotnickými zařízeními (MOU, CKTCH, nemocnice u milosrdných bratří), nezdravotnickými zařízeními (fakulta informatiky, fakulta informačních technologií) a současně individuálních pracovních stanic službu konajících lékařů KZM v místě bydliště podle stanovených norem s neoddělitelným popisem snímků ve structural report“.
PACS zajišťuje výměnu obrazových alfanumerických a obrazových informací lokálně pro rutinu KZM, i ve speciálních interdisciplinárních aplikacích pro NCH, ORO, ORL, neurologii, traumatologii, ortopedii, stomatochirurgii a plastiku při přípravě biomodelů používaných ve zmíněných oborech jako tvarové náhrady tkání nebo pro simulace operací.
V souběhu s metropolitním PACS se podílí na speciálních „zakázkových“ aplikacích v některých uvedených oborech a na tvorbě výukového archivu.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005