Paliativní medicína a klinická farmacie.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 21. Podpůrná a paliativní péče

Číslo abstraktu: 188

Autoři: Mgr. Jana Gregorová

   Klinická farmacie je obor jehož cílem je optimalizace individuální farmakoterapie pacientů, což u pacientů v paliativním režimu péče znamená, že v lékové anamnéze budou aplikovány poznatky farmakologie paliativní medicíny a budou minimalizovány postupy tzv. „vítězné medicíny“. Proto se často řeší vysazování léčiv a zbytnost některých léčiv – to je velké téma do multidisciplinárního týmu. Nelze akceptovat přístup: „tady nemá cenu nic podávat, dáme to nejlevnější nebo uspíme“, stejně tak je neakceptovatelný opačný přístup „budeme podávat pacientovi všechna léčiva jeho chronické medikace do konce, protože musíme léčit“.

  Klinická farmacie jako obor by měla být aplikovanou farmakologií, proto může nabídnout své služby medicínským oborům při řešení problematiky související s farmakoterapií. Mezi nejčastěji využívaná léčiva v paliativní medicíně patří opioidy, antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, hypnotika, antikonvulziva, antiemetika a kortikoidy. Je třeba dobře znát jejich farmakologické vlastnosti tak, aby mohlo být správně využito jejich hlavních farmakodynamických účinků, ale také jejich „vedlejších“ účinků. Problematika farmakoterapie paliativní medicíny je kořeněna často náročným stavem organismu, který může měnit farmakokinetiku a tím ovlivňovat účinek podávaných léčiv.

   Pro paliativní medicínu je charakteristické, že používá řadu off label postupů ve farmakologii. Podání léčiva off label sebou nese rizika, proto bychom měli sami vědět, která léčiva takto používáme – některá léčiva jsou off label podávána rutinně. Ve zdravotnické dokumentaci by mělo být vždy takové použití zaznamenáno a zdůvodněno. Pacient by měl být informován, samozřejmě pokud to lze. Podávání léčiv v souladu s SPC má garantovat účinnost a bezpečnost, ale i podání jinak než jak uvádí SPC by mělo být účinné a bezpečné, to v souvislosti s farmakoterapií vyžaduje hluboké znalosti farmakologických vlastností léčiv, proto i zde se nabízí pomoc klinického farmaceuta – jako spolugaranta off label postupů souvisejích s farmakoterapií.

Mgr. Jana Gregorová

Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce

předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP předsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP jana.gregorova@bulovka.cz

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012