Paliativní medicína v ČR: situace, problémy, vyhlídky

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína v Evropě, v Česku a na Slovensku v roce 2011

Číslo abstraktu: 01

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

ČR 2011 – pokračujeme v postupné implementaci přístupů a dovedností paliativní medicíny do systému zdravotní a sociální péče

 • Paliativní oddělení nemocnice – LDN Jihlava, v záměru několik dalších zařízení (nemocnice Bílovec)
 • Reformy ve zdravotnictví – Medicína dlouhodobé péče – uváděné důvody „Proč prozatím nelze uvolnit prostor pro specialistu lékaře v terénu“ – ČSPM má své zástupce v dlouhodobě probíhajících jednáních s Odborem úhrad MZ ČR, další možností budou pilotní projekty
 • GOS projekt JMK – Geriatricko-organizační supervize – implementace postupů paliativní péče v zařízeních sociálních služeb JMK, ve spolupráci s ČGGS
 • Řada vzdělávacích akcí je doplněna o témata paliativní medicíny – důvod vzniku Institutu PM

ČSPM – stabilizace společnosti v cílech a koncepci, personálně i ekonomicky – www.paliativnimedicina.cz

 • Pracovní skupiny – DPP, Výživa, Klinická farmacie
 • EAPC 2013 – organizační výbor
 • Konference – 31.5.2012 Praha, UMG centrum, Management syndromu demence – role paliativní medicíny
 • Strategie paliativní medicíny

Institut paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP www.paliativnimedicina.cz

 • Paliativní medicína – nové lékařské specializační curriculum
 • ELNEC – při podpoře ČSPM 9 sester vyškoleno – pokračování v DLBsH Rajhrad – akreditovaný kurs 2012
 • Certifikát specializované paliativní péče Nejdůležitější úkoly:
 • Vzdělávání lékařů a sester
 • Pregraduální zdravotní vzdělávání
 • Kódy pro lékaře PM v ambulanci a terénu (konzilární paliativní týmy)
 • Rozvoj výzkumu v PM v rámci českého zdravotnictví
 • Koncepce poskytování PM v sociálních službách a přirozeném domácím prostředí klientů
 • Strategie PM českého státu

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011