Paliativní medicína v ČR v roce 2006

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 001

Autoři: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa.
Paliativní medicína v ČR roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme?
Stručné ohlédnutí předního představitele oboru paliativní medicína za důležitými milníky v rozvoji oboru v ČR a nastínění strategických kroků důležitých pro další jeho další rozvoj.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006