Paliativní medicína v SR: situace, problémy, vyhlídky

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína v Evropě, v Česku a na Slovensku v roce 2011

Číslo abstraktu: 03

Autoři: MUDr. Kristina Križanová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011