Paliativní péče o seniory

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 210

Autoři: PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Souhrn
Evropská populace i populace vyspělých států stárne. Většina obyvatel těchto států se dožívá 65 let a více. S rostoucím počtem seniorů dochází ke změnám ve skladbě onemocnění, která doprovázejí poslední roky života a tím se mění i skladba příčin úmrtí. Každý třetí senior zmírá v důsledku onkologického onemocnění.
Péči o umírající seniory dříve zajišťovala rodina. V dnešní době se však rodina jako taková rozpadá a není schopna adekvátní péči sama zajistit.Mění se rovněž tradiční role ženy jako takové a vzrůstá věk i samotných pečovatelů.
Senioři s onkologickým onemocněním mají jiné potřeby než mladí lidé. Vzhledem ke ztížené komunikaci jsou více ohroženi nedostatečnou léčbou bolesti, dostává se jim méně informací o onemocnění a prognóze. Jiné potřeby mají i rodiny onkologicky nemocných seniorů. Potřebují více podpory a pomoci ať již se týče podpory emocionální či materiální.Přednáška se bude dále zabývat blíže jednotlivými potřebami onkologicky nemocných seniorů a jejich rodin.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005